قیطان زنجیره ای

سنجش

قیطان زنجیره ای
سرمه و رتکس
رنگبندی
متراژ:۹متر
کدمحصول:۲۵۹

بازگشت به بالا